Archiwum wg autora:

Rozwój poznawczy dziecka do drugich urodzin

Stadium sensomotoryczne Zgodnie z teorią Piageta, pierwsze stadium rozwoju dziecka to stadium sensomotoryczne. Oznacza to, że małe dzieci rozwijają się przez koordynowanie działania z danymi sensorycznymi.  Dzięki temu, dzieci tworzą schematy behawioralne, czyli skrypty zachowania pozwalające na poznawanie otoczenia i wpływanie na nie. Rozwój kolejnych etapóww pierwszych dwóch latach życia opisuje teoria Piageta.  W pierwszych …

Rozwój społeczno – emocjonalny dzieci w pierwszych dwóch latach życia

W pierwszych miesiącach życia w funkcjonowaniu dziecka zachodzi bardzo dużo zmian, są one widoczne niemal z dnia na dzień. Na pierwszy rzut oka widzimy szybki rozwój motoryczny dziecka, opanowywanie kolejnych kamieni milowych takich jak podnoszenie główki, przewracanie się na drugi bok, siadanie i tak dalej.  Oczywiście również w obszarze społeczno – emocjonalnym dzieje się bardzo …

Zabawy sprzyjające rozwojowi mowy u małych dzieci

Pierwsze trzy lata życia dziecka to okres niezwykle bujnego rozwoju zarówno w zakresie motorycznym jak i poznawczym. Dziecko uczy się jak się przemieszczać, komunikować z otoczeniem i poznawać świat wszystkimi zmysłami. Również w zakresie mowy następują wielkie zmiany poczynając od gaworzenia, poprzez pierwsze słowa aż do zdań prostych i złożonych. W tym okresie warto do …

Książki o tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu

Na rynku wydawniczym znajduje się obecnie bardzo dużo książek opisujących różne zagadnienia związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Przedstawiamy tu opis paru z nich, które uważamy za ważne. Z uwagi na obszerność literatury i jego szeroki zakres zdecydowanie nie uważamy, że jest to wyczerpujący wybór książek o tej tematyce. To raczej spis paru ciekawych pozycji …

Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo – behawioralna to jeden z nurtów psychoterapii. Służy leczeniu zaburzeń psychicznych, radzeniu sobie z problematycznymi zachowaniami i trudnościami emocjonalnymi. Jedną z podstawowych cech tej terapii jest jej ugruntowanie w badaniach i wiedzy naukowej. Jest stosowana zarówno u dzieci, młodzieży jak i u osób dorosłych. Badania pokazują skuteczność interwencji poznawczo – behawioralnych w różnych zaburzeniach, …

Książki dla rodziców

Wychowywanie dziecka to trudne zadanie. Z wieloma rzeczami rodzice świetnie sobie radzą korzystając ze swojej intuicji czy też dotychczasowych doświadczeń. Są jednak takie momenty, w których warto wesprzeć się literaturą dotyczącą radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi lub ze specyficznymi trudnościami dziecka. Przedstawiamy listę książek polecanych przez nas przy powszechnych kłopotach rodziców.  1. Potrzeby emocjonalne dziecka. …

Adaptacja w przedszkolu / szkole

Pierwsze dni w szkole czy przedszkolu mogą być trudne. Również powrót po wakacjach i nauce zdalnej może budzić u dzieci (i dorosłych) wiele emocji.  Często pojawiającym się problemem są trudne rozstania pod drzwiami budynku lub sali.  Co robić, by adaptacja lub ponowna adaptacja przebiegała sprawnie? Rutyna Postępujcie rano zgodnie ze stałą rutyną. Powtarzalność zmniejsza niepokój …

Rozumienie stanów wewnętrznych innych osób – zabawy rozwijające teorię umysłu

Czym jest teoria umysłu? Teoria umysłu to zdolność do rozumienia stanów wewnętrznych innych osób – myśli, potrzeb czy emocji. To wiedza o tym, że stany wewnętrzne innych osób mogą być inne niż moje własne. Świadomość tego, że czynniki zewnętrzne wpływają na ludzi. A także że stany wewnętrzne wpływają na zachowania. Na przykład: osoba, która jest …

Gry wspierające rozwój językowy dzieci w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny to okres w życiu dziecka gdy zachodzi bardzo intensywny rozwój wielu obszarów funkcjonowania. Również w rozwoju językowym wiele się dzieje. Porównanie mowy dziecka trzyletniego z sześcioletnim pokazuje, jak szybkie są to zmiany.  Czasem bywa tak, że dziecko potrzebuje wsparcia w prawidłowym kształtowaniu funkcji językowych. Z pomocą przychodzą wtedy gry wspierające rozwój językowy. Dzieci, …

Program Językowy Makaton – wspomagający i alternatywny sposób komunikowania się.

Komunikacja alternatywna i wspierająca (AAC, z angielskiego Augumentative and Alternative Communication) to różne metody umożliwiające komunikowanie się osobom niemówiącym, lub tym, których mowa jest rozwinięta bardzo słabo. Określenia „alternatywna i wspierająca” oznaczają, że metody te pozwalają zarówno na komunikowanie się pomimo deficytów w rozwoju mowy (alternatywna) jak i pomagają w rozwoju mowy (wspierająca).  Czym jest …