Miesięczne archiwum: listopad, 2020

Rozwój poznawczy dziecka do drugich urodzin

Stadium sensomotoryczne Zgodnie z teorią Piageta, pierwsze stadium rozwoju dziecka to stadium sensomotoryczne. Oznacza to, że małe dzieci rozwijają się przez koordynowanie działania z danymi sensorycznymi.  Dzięki temu, dzieci tworzą schematy behawioralne, czyli skrypty zachowania pozwalające na poznawanie otoczenia i wpływanie na nie. Rozwój kolejnych etapóww pierwszych dwóch latach życia opisuje teoria Piageta.  W pierwszych …